அரசியல் க்விஸ்

அரசியல் வரலாறு அறிந்திருந்தால், அது இன்றைய அரசியல் அலசல்களிலும் எதிர்கால முடிவுகளிலும் பயன் தரும். அவ்வகையில் அரசியல் வரலாறு குறித்த நம் அறிவை பரிசோதனை செய்துகொள்ள சில வினாடி வினாக்கள் (க்விஸ்/quiz) இங்கே.

ஒவ்வொரு க்விஸ் பக்கத்திலும் 7 கேள்விகள்.

70 நொடிகளுக்குள் பதில் அளிக்கவும்.

ஜாலியாய் பங்கெடுங்கள்.

error: Content Copyrights Reserved !!